Missnöjd med renoveringen av köket? – Så klagar du

Är du missnöjd med den köksrenovering som hantverkaren har utfört? Har de inte hållit avtalet eller inte följt gällande branschregler? Så här gör du för att klaga och gå vidare är ärendet.

Börja med slutbesiktning

Börja med att ta in en oberoende besiktningsman. Det är en person som objektivt tittar på den köksrenovering som utförts och dess slutresultat med badrumsrenovering stockholm. Detta både utifrån materialval och arbetssätt. Saker som du själv anser vara felaktiga kanske besiktningsmannen anser vara på rimlig nivå. I detta fall är det knappast värt att dra ärendet vidare. Anser besiktningsmannen att du har rätt kan däremot nästa steg tas.

Kontakta hantverkaren

Genom att ha ett besiktningsprotokoll blir det lättare att sätta press på det företag som utfört din köksrenovering. Men använd inte protokollet som ”hot” utan försök att hitta en trevlig väg framåt. Det brukar generellt vara bättre att hitta samarbete framåt istället för att komma i konflikt. Om hantverkaren inte vill åtgärda felen får kunden gå till nästa instans.

Kontakta Konsumentrådgivare

Konsumentrådgivare är personer anställda av kommunen som hjälper invånarna inom konsumentfrågor. De kan inte föra en diskussion med hantverkaren som utfört din köksrenovering men hjälpa till med att avgöra vilket nästa steg är i tvisten med hantverkaren.

ARN

Allmänna Reklamationsnämnden kan ta emot ärenden där tvisten gäller minst 2000 kr. Hit kan konsumenter vända sig när de är i konflikt med ett företag varpå ARN gör en utredning om vem som bör ha juridiskt rätt i frågan.

Genom att beskriva vad som hänt, samt skicka med protokollet från besiktningsmannen, kan ARN bilda sig en uppfattning om ärendet. De kommer även att kontakta företaget som utfört din köksrenovering för att ge dem möjlighet att yttra sig i frågan.

När ARN har ett beslut delges detta till parterna. Det betyder däremot inte att det är juridiskt bindande. De flesta företag väljer att följa de rekommendationer som ARN ger men vissa motsätter sig dessa krav. I detta fall kommer företaget att hamna på den ”Svarta Lista” som Råd & Rön årligen uppdaterar. Dessa företag har inte brutit mot lagen – men valt att inte följa råden från ARN.

Tingsrätten

Nästa instans är att gå till tingsrätten och kräva skadestånd. Innan detta sker bör du däremot avgöra hur mycket det skulle kosta att genomföra en kompletterande köksrenovering så att du uppnår önskvärt resultat. Ställ detta mot vad det kan kosta gällande tingsrättskostnad i det fall som målet förloras. Det är nämligen förlorande part i en sådan förhandling som står för bägges kostnader.

En bransch med många missnöjda?

Hantverkare är den bransch med flest missnöjda kunder per år. De toppar listorna, ofta tillsammans med bilförsäljare. Det betyder däremot inte att de är mindre kompetenta – utan kan ha andra orsaker.

I en intervju till en större dagstidning berättar en konsumentrådgivare att det kan handla om kundens förväntningar. Det är svårt att föreställa sig resultatet efter en köksrenovering och många kan därmed ha felaktiga förväntningar. Men eftersom förhållandevis många blir missnöjda är det extra viktigt att som kund ställa krav på skriftliga avtal, hantverksavtal och skriftliga intyg. Självklart ska även samtliga företag som anlitas för en köksrenovering vara auktoriserade.