Därför kan du behöva en autoklav

Autoklavering är en process där man steriliserar olika instrument. En autoklav används därför i en mängd olika branscher, men sjukvården är troligtvis det mest kända exemplet. Det är alltså en viktig enhet men de kommer i olika klasser och kan därför ha lite olika syften.

Om du funderar på att köpa en autoklav eller bara vill lära dig mer om hur den här typen av maskiner fungerar, kan du fortsätta läsa nedan. Vi går igenom hur en autoklav steriliserar och vad du ska tänka på beroende på vilken bransch du är i.

Så funkar autoklaven

En autoklav använder sig av höga temperaturer och tryck under tiden du använder autoklaven, så det är väldigt annorlunda från mer traditionella typer av sterilisering. Exakt hur hög temperatur som en autoklav arbetar med beror på enheten och dess syfte. Det vanligaste är däremot 134 grader under en viss tid, beroende på vad det är för material du ska sterilisera.

En autoklav är alltså en typ av tryckkokare som kan användas inom bland annat sjukvården. Den kan hantera en mängd olika material, allt från porösa saker till plast, metall, glas och textiler.

Det är däremot inte så att alla autoklaver kan användas för samma saker. En del autoklaver, exempelvis en N-klass, kan främst användas för att sterilisera saker som är oförpackade. Den tränger alltså inte igenom lika mycket som mer avancerade enheter.

En B-klass-autoklav kan däremot tränga igenom bättre och kan därför användas för att sterilisera saker som är förpackade. Den kan alltså sterilisera kablar, porösa material och annat.

Olika branscher har olika krav

Med skillnaderna som vi gått igenom så är det också lätt att förstå att en del autoklaver inte är lämpade för vissa branscher. En B-klass-autoklav kan till exempel med fördel användas inom industriverksamhet tack vare dess djupa genomträngningsförmåga som gör det möjligt att använda den för känsligare saker eller sådant som är förpackat.

En N-klass-autoklav har en mindre genomträngning men har fortfarande sina användningsområden. Det är inte ovanligt att man ser dessa hos skönhetssalonger eller vid olika typer av salonger, exempelvis för fotvård eller tatueringar.

Det är därför viktigt att du tänker på den här skillnaden innan du köper en autoklav till din verksamhet. Autoklavering är viktigt, men med fel enhet så kan du göra mer skada än nytta. Det kan samtidigt bli onödigt dyrt om du köper exempelvis en dyr B-klass-autoklav för saker som lika väl hade kunnat steriliseras med hjälp av en N-klass. Se över vilka krav som finns i din bransch och köp en modell baserat på det, då kan du försäkra dig om att du inte köper något onödigt dyrt.