Vem beviljar flest lån

Låneindustrin är mångfacetterad och varierad, och det finns olika aktörer som beviljar lån till företag beroende på behoven hos låntagarna och de specifika villkoren för varje låneform. I denna artikel kommer vi att utforska olika långivare och analysera vilka som generellt sett beviljar flest lån.

 

 1. Traditionella Banker:

Traditionella banker är en av de mest kända och etablerade långivarna. De erbjuder olika typer av lån, inklusive bolån, billån och personliga lån. Bankerna har ofta strikta kreditvillkor och genomför en grundlig kreditbedömning innan de beviljar ett lån. Denna process kan vara mer utmanande för personer med lägre kreditvärdighet.

 

 1. Online-långivare:

Den digitala eran har gett upphov till en ny generation av långivare, kända som online-långivare. Dessa plattformar erbjuder bekvämlighet och snabbhet, och vissa har specialiserat sig på att bevilja lån med lägre kreditvärdighet. Online-långivare använder ofta automatiserade system och alternativa kreditvärderingsmetoder för att fatta snabba beslut.

 

 1. Kreditkortsföretag:

Kreditkortsföretag är en annan typ av långivare som ger möjlighet till snabba och flexibla lån. Genom att använda befintliga kreditgränser på kreditkortet kan låntagare få tillgång till omedelbara medel. Dock kan höga räntor och avgifter vara en nackdel för dem som inte kan återbetala snabbt.

 

 1. Privata Låneföretag:

Det finns också privata låneföretag som specialiserar sig på olika typer av lån, inklusive peer-to-peer-lån där privatpersoner lånar ut till andra privatpersoner. Dessa företag kan vara mer flexibla när det gäller kreditvärderingskriterier och kan erbjuda alternativ för dem som kanske har svårare att få lån från traditionella banker.

 

 1. Mikrokreditinstitut:

Mikrokreditinstitut fokuserar på att ge små lån, särskilt till dem som saknar tillgång till traditionell bankfinansiering. Dessa lån är ofta avsedda för att stödja småföretag eller mikroentreprenörer. Mikrokreditinstitut kan spela en viktig roll i att främja ekonomisk inkludering.

 

 1. Staten och Offentliga Institutioner:

I vissa fall kan stater och offentliga institutioner också agera som långivare, särskilt när det gäller studielån, bostadslån eller andra typer av ekonomiskt stöd. Dessa lån kan ha förmånliga villkor och låg ränta för att underlätta tillgången till finansiering.

 

 1. Låneföretag för Konsumentkrediter:

Företag som erbjuder konsumentkrediter eller “buy now, pay later” -alternativ har blivit alltmer populära. Dessa företag tillåter köp på avbetalning och ger konsumenter möjlighet att sprida ut sina betalningar över tid. Dock kan höga räntor och avgifter vara en faktor att överväga.

 

 1. Kooperativa Kreditföreningar:

Kooperativa kreditföreningar är medlemsdrivna organisationer som erbjuder finansiella tjänster, inklusive lån, till sina medlemmar. Dessa föreningar kan vara mer benägna att ta hänsyn till individuella omständigheter och kan erbjuda konkurrenskraftiga räntor.

 

Sammanfattning:

Det finns många aktörer inom låneindustrin, och vilken som beviljar flest lån beror på olika faktorer, inklusive låntagarens behov, kreditvärdering och syftet med lånet. Traditionella banker, online-långivare och andra specialiserade institutioner spelar alla olika roller i att tillhandahålla finansiering till olika grupper av människor. Valet av långivare bör övervägas noggrant baserat på individuella omständigheter och önskemål för att säkerställa att lånet uppfyller låntagarens behov på bästa möjliga sätt.

Vem beviljar flest lån Read More »

Vad innebär det att inte kunna få lån någonstans?

Kämpar du för att få ett snabblån godkänt? Känner du dig frustrerad och hopplös och läser en casinoblogg? Du är inte ensam. Många människor står inför utmaningar när de försöker säkra ett lån från traditionella långivare. Men oroa dig inte, i den här artikeln kommer vi att utforska alternativa alternativ som kan hjälpa dig att få det ekonomiska stöd du behövernär du ska anlita https://squib.design.se.

 

Att inte kunna få ett lån kan bero på olika skäl, som otillräcklig kredithistoria, låg kreditpoäng eller hög skuld-till-inkomst-förhållande från casino utan spelpaus. Denna situation kan leda till begränsade ekonomiska alternativ som förhindrar stora inköp eller investeringar.

Om du står inför denna utmaning, överväg steg som:

 1. Kreditpoängsförbättring
 2. Skuldsänkning
 3. Utforska alternativa lånekällor som kreditföreningar eller online-långivare.

Vad kan vara orsaken till att man inte kan få lån någonstans?

Ibland kan det vara svårt att få lån, trots att man försöker på olika håll. Det finns flera faktorer som kan påverka en långivares beslut att bevilja ett lån. Låt oss titta närmare på de vanligaste orsakerna till att man inte kan få lån någonstans. Vi kommer att diskutera den vanliga anledningen till att långivare avvisar låneansökningar, nämligen en dålig kreditvärdighet. Vi kommer också att ta upp de utmaningar som en låg inkomst och brist på fast anställning kan utgöra för att få ett lån.

 1. Dålig kreditvärdighet

Steg för att förbättra en dålig kreditpoäng:

 1. Kontrollera kreditrapporten för fel.
 2. Betala räkningarna i tid för att undvika ytterligare skador.
 3. Minska kreditkortssaldon.
 4. Undvik att öppna nya kreditkonton.

Proffs tips: Konsekvens i att genomföra dessa steg kan leda till gradvis förbättring av kreditvärdigheten.

 1. Låg inkomst

Bedöm din ekonomiska situation för att förstå källan till den låga inkomsten.

Utforska möjligheter till ytterligare inkomst genom deltidsarbete eller frilansande.

Skapa en budget för att effektivt hantera utgifterna och eventuellt frigöra medel.

Sök ekonomisk rådgivning för att få insikter om att förbättra ekonomisk stabilitet.

När man hanterar en låg inkomst är det viktigt att utforska praktiska strategier för att förbättra ekonomiskt välbefinnande.

 1. Ingen fast anställning

Utforska frilansmöjligheter inom ditt område för att generera inkomst. Överväg deltids- eller tillfälliga positioner för att visa din arbetsmoral. Förbättra din kompetens genom onlinekurser eller certifieringar. Nätverka med yrkesverksamma inom din bransch för potentiella jobbmöjligheter.

Vilka alternativ finns för de som inte kan få lån någonstans?

Vad gör man när man befinner sig i en situation där man inte kan få lån någonstans? Det finns flera alternativ att överväga, och vi kommer att gå igenom dem här. Först och främst kan man överväga att låna av familj eller vänner. Men om det inte är möjligt, kan man ansöka om bostadstillägg eller socialbidrag. Slutligen kan man även söka lån hos alternativa långivare som erbjuder lån till personer med dålig kreditvärdighet. Låt oss nu utforska dessa alternativ mer ingående.

 1. Låna av familj eller vänner

Kommunicera: Diskutera villkor tydligt, inklusive återbetalningsschemat och eventuella potentiella konsekvenser för din relation.

Dokument: Skapa ett skriftligt avtal som anger lånebeloppet, ränta (om tillämpligt) och återbetalningsplan.

Respekt: Prioritera återbetalningen för att upprätthålla förtroendet och inte belasta din personliga koppling.

Visste du att att låna från vänner eller familj kan belasta relationer om det inte hanteras noggrant?

 1. Ansöka om bostadstillägg

Samla nödvändig dokumentation såsom inkomstintyg, hyreskvitton och annan relevant ekonomisk dokumentation.

Skicka in en ansökan genom ditt lokala socialkontor eller online-plattform.

Vänta på att ansökan ska behandlas, vilket kan innebära en granskning av din ekonomiska situation och levnadsförhållanden.

Ta emot ett beslut angående din berättigande och den summa i bostadsbidrag du kan få.

 1. Ansöka om socialbidrag

Samla nödvändiga dokument såsom identifikation, inkomstintyg och bevis på utgifter.

Besök det lokala socialkontoret och begär en ansökningsblankett för socialt stöd.

Fyll i formuläret korrekt och lämna all begärd information och dokumentation.

Lämna in ansökan tillsammans med de nödvändiga dokumenten till det angivna kontoret.

Följ upp ansökningens status och tillhandahåll ytterligare information om det begärs.

 1. Söka lån hos alternativa långivare

När man inte kan säkra ett lån på annat håll är det avgörande att utforska alternativ med alternativa långivare. Dessa långivare, såsom peer-to-peer-plattformar eller finansiella institutioner för samhällsutveckling, kan erbjuda mer flexibla kriterier och skräddarsydda lösningar.

Pro-tips: Innan du närmar dig alternativa långivare, utvärdera din ekonomiska situation och forska om olika långivare för att hitta den bästa lösningen för dina behov.

 

Vad innebär det att inte kunna få lån någonstans? Read More »

Vad är ränta och hur påverkar det lånebeloppet?

Ränta är kostnaden för att låna pengar och påverkar lånebeloppet hos ett företagslån avsevärt. Högre räntor resulterar i större återbetalningsbelopp, medan lägre räntor minskar den totala återbetalningsbördan. Det är avgörande att förstå räntorna när man överväger att ta ett lån, eftersom det direkt påverkar det totala beloppet som betalas tillbaka över tiden.

Proffs tips: Innan du tar ett lån, jämför räntorna från olika långivare för att hitta det bästa alternativet för din ekonomiska situation.

 

Vad är återbetalningstiden för lån av lön?

Återbetalningstiden för lån av lön kan variera beroende på långivaren och det specifika lånet. Vanligtvis sträcker sig återbetalningstiden för dessa lån från en till sex månader. Vissa långivare kan erbjuda längre återbetalningstider, men det är viktigt att noggrant överväga räntekostnader och villkor innan man tar ett sådant lån.

Enligt en undersökning från 2021 var den genomsnittliga återbetalningstiden för lån av lön, för att spela utan spelpaus eller på ett casino utan spelpaus och bankid, är cirka tre månader.

 

Vilka andra faktorer påverkar möjligheten att låna sin lön?

Det är inte bara antalet gånger sin lön som påverkar möjligheten att låna pengar, det finns flera andra faktorer som också spelar en roll. I denna sektion kommer vi att gå igenom vilka andra faktorer som kan påverka din möjlighet att låna din lön. Vi kommer att diskutera anställningsform och inkomststabilitet, skuldsaldo och eventuella betalningsanmärkningar, samt andra ekonomiska förhållanden som kan påverka din låneansökan. Genom att förstå dessa faktorer kan du bättre bedöma din egen låneförmåga och göra mer informerade beslut när det kommer till lån.

 1. Anställningsform och inkomststabilitet

Anställningsform och inkomststabilitet är avgörande vid lån av lön. Följ dessa steg för att bedöma din situation:

 1. Bedöm anställningsform: Fast anställning ökar stabiliteten, vilket kan öka låneförmågan.
 2. Utred inkomststabilitet: Konsistent inkomstflöde ökar chanserna till att kunna låna en större del av lönen.

För att öka möjligheten att låna sin lön, beakta råd från ekonomiska experter och överväg att förbättra anställningsformen och öka inkomststabiliteten.

 1. Skuldsaldo och betalningsanmärkningar

Att ha en hög skuldsaldo eller betalningsanmärkningar påverkar negativt möjligheten att låna mot din lön. Långivare ser detta som en riskfaktor som påverkar lånegodkännande och villkor.

Proffs tips: Prioritera att rensa skulder och lösa betalningsanmärkningar för att öka låneberättigandet och säkra bättre lånevillkor.

 1. Övriga ekonomiska förhållanden

När man överväger 3. övriga ekonomiska förhållanden i sammanhanget med att låna mot en lön, spelar faktorer som total skuld, betalningsanmärkningar och andra ekonomiska åtaganden en avgörande roll. Långivare bedömer dessa aspekter för att fastställa låntagarens ekonomiska stabilitet och förmåga att ansvarsfullt hantera ytterligare skulder.

År 1958 genomförde den svenska regeringen en serie ekonomiska reformer, vilket omformade landets finansiella landskap och lade grunden för en hållbar ekonomisk tillväxt.

 

Vanliga frågor

Hur många gånger sin lön får man låna?

Det finns ingen entydig siffra på hur många gånger sin lön man får låna då det beror på flera faktorer såsom ålder, inkomst, betalningsförmåga och vilken typ av lån det gäller.

Vad är vanligast när det gäller lån i förhållande till sin lön?

Vanligtvis rekommenderas det att man inte lånar mer än 4-5 gånger sin bruttoinkomst. Detta för att man ska ha en god ekonomisk återhämtningsförmåga och undvika onödig skuldsättning.

Kan man låna fler gånger sin lön om man har en hög inkomst?

Ja, om man har en hög inkomst kan man oftast låna en högre summa än 4-5 gånger sin lön. Detta beror dock på individuella bedömningar och långivarens krav och villkor.

Finns det några andra faktorer som påverkar hur många gånger sin lön man kan låna?

Ja, utöver inkomst och ålder kan även tidigare skuldsättning, kreditvärdighet och ekonomisk stabilitet spela in när det gäller hur många gånger sin lön man kan låna.

Är det möjligt att låna fler gånger sin lön om man har en medsökande?

Ja, om man ansöker tillsammans med en medsökande kan det öka chanserna för att få låna en högre summa. Detta förutsätter dock att båda parterna har en god ekonomisk situation och kan stå för återbetalningen av lånet.

Gäller samma regler för alla typer av lån?

Nej, olika typer av lån har olika krav och möjligheter när det gäller hur många gånger sin lön man kan låna. Till exempel kan det vara lättare att låna en högre summa för ett bostadslån än för ett privatlån.

 

Vad är ränta och hur påverkar det lånebeloppet? Read More »

Kan man lägga nytt plåttak på plåttak?

Att överväga takläggning göteborg och att lägga ett nytt plåttak ovanpå ett befintligt tak är en komplex process som kräver noggrann bedömning och professionell rådgivning. Fördelarna med detta tillvägagångssätt inkluderar potentiell tids- och kostnadseffektivitet samt möjligheten att förbättra isoleringen och energieffektiviteten i hemmet. Samtidigt finns det flera potentiella nackdelar och överväganden som måste beaktas.

En av de centrala övervägandena är den ökade vikten på taket

Att lägga till ett nytt skikt plåt kan leda till en märkbar ökning av takets totala vikt. Det är avgörande att undersöka om byggnadens struktur kan stödja den extra belastningen, och i vissa fall kan förstärkningar vara nödvändiga.

En grundlig inspektion av det befintliga taket är också nödvändig för att identifiera eventuella strukturella skador, fuktproblem eller andra potentiella frågor. Om det befintliga taket har problem kan det vara mer fördelaktigt att ta bort det innan du lägger det nya för att undvika att dessa frågor förs över till det nya taket.

Estetiska överväganden är också viktiga. Att lägga till ett nytt skikt plåt kan påverka takets profil och utseende. Det är avgörande att överväga hur denna förändring kommer att påverka husets övergripande estetik och om det passar dina preferenser.

Ytterligare faktorer som måste beaktas inkluderar att anpassa taket till kringliggande strukturer, lokala byggkoder och tillståndskrav samt eventuella förändringar i taklutningen. Att ta hjälp av professionella takläggare eller entreprenörer för att få en noggrann bedömning och rådgivning är avgörande för att fatta ett informerat beslut.

Sammanfattningsvis är att lägga nytt plåttak på ett befintligt tak en alternativ metod för takrenovering som kan erbjuda vissa fördelar. Dock är det inte en universell lösning och bör övervägas noggrant baserat på det specifika scenariot. Med professionell vägledning och en grundlig utvärdering av både fördelar och nackdelar kan du fatta ett beslut som gynnar både hållbarhet och estetik på lång sikt.

Att lägga ett nytt plåttak ovanpå ett befintligt kräver en balansakt mellan kostnadseffektivitet och långsiktig hållbarhet. Med fördelarna av minskad störning, energieffektivitetsförbättring och potentiellt lägre kostnader kan detta tillvägagångssätt vara lockande. Å andra sidan är det viktigt att noga överväga risken för ökad vikt, både strukturellt och estetiskt.

 

Den ökade vikten på taket kan påverka byggnadens struktur och kräva ytterligare förstärkningar

Dessutom kan förändringar i takets profil och utseende vara avgörande för dem som värdesätter estetik. Att genomföra en grundlig inspektion av det befintliga taket för att identifiera och åtgärda eventuella problem är en nyckelfaktor för en framgångsrik takrenovering.

Sammanfattningsvis kräver valet att lägga nytt plåttak på ett befintligt en noggrann övervägning av dess fördelar och nackdelar. Med professionell rådgivning och en djupgående förståelse för det specifika husets behov kan husägare fatta ett välgrundat beslut som främjar både ekonomi och långsiktig funktion.

Kan man lägga nytt plåttak på plåttak? Read More »

När är det läge att ansöka om ett lån?

Att ansöka om ett lån är ett stort beslut och det finns flera faktorer som bör övervägas innan du ansöker på företagslån.net. Här är några faktorer som kan påverka när det är lämpligt att ansöka om ett lån:

• Nödsituationer: Om du står inför en nödsituation, som en oväntad sjukhusräkning eller en bilreparation som du inte har råd med, kan det vara lämpligt att ansöka om ett lån för att snabbt få tillgång till pengar.
• Investeringar: Möjligheten till att göra en investering som kan generera högre avkastning än låneräntan, kan göra det lämpligt att ansöka om ett lån för att finansiera investeringen.
• Stora inköp: För dig som planerar att göra ett stort inköp, renovera ditt hem, kan det vara lämpligt att ansöka om ett lån för att finansiera köpet.
• Konsolidera skulder: Om du har flera högt räntebärande skulder kan det vara lämpligt att ansöka om ett lån med en lägre ränta för att konsolidera dina skulder och spara pengar på räntekostnader.
Det är dock viktigt att komma ihåg att ansökan om ett lån också innebär ansvar för att betala tillbaka pengarna och att du endast bör ansöka om ett lån om du är säker på att du har förmågan att betala tillbaka lånet i tid och inom lånevillkoren. Det är alltid viktigt att läsa igenom och förstå alla villkor och räntor innan du ansöker om ett lån.

Vanliga typer av lån du kan ansöka om
Det finns många olika typer av lån som erbjuds av banker, kreditinstitut och långivare. Här är några vanliga typer av lån:

Privatlån
Ett privatlån är ett lån som vanligtvis erbjuds utan säkerhet och kan användas för en mängd olika ändamål, renovera ett hem eller betala för en resa. Räntan på ett privatlån kan variera beroende på lånebeloppet och din kreditvärdighet.

Bolån
Ett bolån används för att köpa en fastighet, som en villa eller en bostadsrätt. Bolån erbjuds vanligtvis med en längre återbetalningstid än andra lån och räntan kan vara fast eller rörlig.

Studielån
Studielån används för att finansiera högre utbildning och kan erbjudas av både statliga och privata långivare. Räntan på studielån kan variera beroende på lånebeloppet och om räntan är fast eller rörlig.

Kontokredit
En kontokredit är ett lån som tas ut genom att använda kreditkort. Räntan på en kontokredit kan vara högre än andra lån och du kan behöva betala avgifter som årsavgift eller ränta på obetalda saldon.

Det är viktigt att välja rätt typ av lån för dina behov och att jämföra olika lånealternativ för att hitta den bästa räntan och de mest förmånliga villkoren.

 

När är det läge att ansöka om ett lån? Read More »

Anlita elektriker för att installera laddbox 

Den svenska befolkningen har i allt snabbare tempo börjat byta ut sina vanliga bränsledrivna bilar till förmån för elbilar eller laddhybrider. Det kan hänföras till ett ökande incitament från regeringen i form av subventioner, att elbilar blivit billigare och inte minst på grund av ett ökat miljömedvetande. Även om det byggs laddstolpar i allt raskare takt i vårt avlånga land, så kan det vara nödvändigt att installera laddningsmöjligheter hemma i sin egen bostad. Att ladda elbilen hemma genom en laddbox eller laddstolpe är både effektivt och smidigt. I den här artikeln ger vi dig några råd att tänka på innan du påbörjar projektet och vad du behöver tänka på när du anlitar en elektriker. 

Tänk på typen av laddboxen 

Elladdningsmarknaden är full av olika typer av laddboxar som finns på facebook. Det gör att både specifikationer och pris varierar mycket mellan olika modeller och märken. Så det första du bör göra är att tänka på vilken modell du behöver. Vilken modell du behöver beror på vilken typ av kontakt din elbil har. Det finns nämligen två typer av huvudkontakter: typ 1 och typ 2. Med stor sannolikhet kommer din elbil att ha en typ 2-kontakt eftersom det är den europeiska standarden. 

Tips: Du kan identifiera typen av kontakt på din elbil genom att titta på kontakten. Om din elkontakt är helt rund har du en typ 1-kontakt. Om den har en platt topp är det en kontakt typ 2. Om du är osäker på valet av laddbox bör du alltid rådfråga en elektriker eller höra med biltillverkaren. 

Undersök förutsättningarna på plats 

Även om en elektriker kan ge dig råd om den bästa platsen för laddboxen kan det vara bra att vara väl förberedd och göra en egen preliminär analys av var laddstationen ska placeras. Normalt sett placeras laddboxen vid husväggen inne i garaget eller på själva väggen utomhus. Om du vill installera en laddstolpe kommer det ofta att krävas markarbete – och detta är betydligt dyrare. 

Välj en certifierad elektriker 

När du letar efter en elektriker bör du alltid välja en som är certifierad. I Sverige är det lag på att elarbeten endast ska utföras av fackmän. Dessutom kan registrerade företag hjälpa dig att få skatteavdrag på installationen. Genom skatteavdraget för grön teknik kan du dra av så mycket som 50 % av både arbetes- och materialkostnader. Företaget du anlitar skickar dig då en faktura med avdraget redan draget. 

Tips: Tänk på att alltid be om prisuppgift från tre till fem olika elektrikerföretag, eftersom priserna kan variera mellan olika konkurrenter. 

 

Anlita elektriker för att installera laddbox  Read More »

Tips från rörmokare – så håller du rören rena 

Rörmokare är experter på vattenledningar och rör. De vet hur man håller dem rena och hur man åtgärdar eventuella problem på ett smidigt sätt. Av dessa skäl är det ganska smart att följa tipsen som de ger oss. Oavsett om du har en diskbänk i ditt hem, eller ett badrum, så är chansen stor att du en dag kommer att uppleva att rören blir igentäppta. I situationer som dessa är det bra att veta hur man löser problem. Men ännu viktigare är att du jobbar proaktivt och ser till att förebygga problemet innan det ens har börjat. I den här artikeln ger vi dig ett tips som du kan följa för att hålla dina rör rena. Olika rör, rörläggeri

Hur blir rören igentäppta? 

Stopp i avloppet är ett av de vanligaste VVS- problemen i hemmet och definitivt ingenting man ens önskar sin värsta fiende. Oftast börjar det som små problem, men som snabbt kan eskalera till ett större problem som kräver hjälp av en rörmokare. De vanligaste platserna att få stopp i avloppet är i köket och i badrummet. Nedan har vi listat några vanliga orsaker till stopp i avloppen:  

 • Fett och olja – När fettet svalnar stelnar det och detta bildar en plugg i ditt rör som blir stenhårt. 
 • Hår – Igentäpper rören snabbt, framförallt när den kombineras med tvålskum eller skräp. 
 • Schampo/Tvål skum – Orsakar igensätta avlopp när dem fastnar på insidan av rören och blandas med andra material i avloppet. 
 • Matsvinn – Ett utav de största problemen. Dem är svåra att se, svåra att undvika och dem byggs upp kontinuerligt tills det blir stort stopp i avloppet och luktar unket. 

Så håller du rören rena 

Ett av de bästa sätten att undvika VVS- problem är genom att proaktivt hålla dina rör rena och fria från saker. För det du investerar idag, kommer att löna sig i framtiden. Det bästa sättet är alltid att vara försiktig med vad du stoppar ner i rören. Saker som hår, matfett, tvålskum och även kaffesumpen är din värsta fiende – och av detta skälet bör du undvika detta. Därför kan det vara bra att använda exempelvis ett duschfilter i badrummet. Men för att hålla dina rör rena, så kan du gör “mormors gamla trix”. Du behöver enbart bakpulver och ättika. Det enda du gör är att ta två skedar bakpulver och sätta det i avloppet. Håll sedan sakta ner cirka en halv deciliter ättika och låt det verka i cirka 15-20 minuter. Avslutningsvis så spolar du det med hett vatten. Detta är något du kan göra en gång i månaden för att hålla dina rör rena! Smart va? 

Tips: Om du redan har stopp i avloppet och har testat med vårt tips, så kan det vara bäst att kontakta en rörmokare för att få hjälp att reda ut problemet. Rörmokare kan hjälpa till med alla sorters stopp och åtgärdar det ofta snabbt! 

 

Tips från rörmokare – så håller du rören rena  Read More »

Använd sökmotoroptimering som frilansande skapare 

En av de stora utmaningarna med att vara frilansande kreatör är att ständigt behöva hitta nya jobb och nya klienter – det är något som är knepigt och tidsödande, och som väl oftast inte var en del av anledningen att du fattade intresse för kreativa jobb. Ett smart sätt att jobba är då att inte bara själv söka ut nya klienter, utan att också göra sig själv lätt för andra att hitta. 

För att bli lätt för potentiella nya klienter att hitta så krävs det att du har en bra internetnärvaro – och detta innebär mer än att bara ha en webbplats så anlita en seo byrå. Det gäller att tänka SEO – det vill säga sökmotoroptimering – när du utformar dina webbplats för att någon faktiskt ska kunna hitta till den, och det gäller att finnas på de platser där potentiella nya kunder kan tänkas leta efter dig. Detta är en hel konst i sig och kan vara knepigt, och för de som inte har tid eller energi till att sätta sig in i det går det att få hjälp av SEO-företag. 

Använd rätt ord och uttryck 

Det gäller att smart utforma texten på sin webbplats med SEO så att den använder nyckelord och synonymer som klienter kan tänkas söka på när de letar efter någon som erbjuder en viss tjänst i ett visst område. Om du exempelvis är tecknare och bland annat gör porträtt är det smart att använda dig av just ordet “porträtt”, men också bland annat namnet på din ort och namnen på andra orter runt omkring, samt ord och fraser som “på distans” – på detta vis kan någon som letar efter en porträttkonstnär i närheten hitta dig när de söker efter “porträtt” och namnet på stället där de bor. 

Det kan också vara lämpligt – särskilt om du utför dina tjänster på distans eller digitalt och alltså vänder dig till hela världen – att ha texten på din sida tillgänglig på åtminstone svenska och engelska, så att du kan fånga upp även kunder som gör sökningar på engelska. Faktum är att vissa Sverigebaserade klienter först eller enbart söker på engelska, då de vill hitta ett så brett utbud som möjligt – och då riskerar du att inte komma med om du bara har webbplats på svenska. 

Finns där dina klienter finns 

Det finns många ställen att bli hittad på utöver den egna webbplatsen, och det beror lite på inom vilken bransch och nisch du är verksam. För dig som exempelvis är visuell skapare kan det vara lämpligt att göra sig tillgänglig på ArtStation, Instagram, DeviantArt, Tumblr med flera, och Facebook lämpar sig för de flesta branscher. Även på dessa måste du tänka SEO – både i de texter du skriver och i vilka taggar du väljer att använda – för att bli hittad i deras interna söksystem. När du är osäker kan det rekommenderas att ta sig en titt på redan populära kreatörer och se hur de utformar sina texter och inlägg. 

Använd sökmotoroptimering som frilansande skapare  Read More »

När bör man anlita golvläggare? 

Om du bor i ett gammalt hus eller har köpt ett renoveringsobjekt kanske du är sugen på att byta ut eller renovera dina golv. Vilka golv du har kan nämligen till stor del påverka intrycket ett rum ger. Om du planerar att byta dina golv får du välja mellan att anlita en golvläggare eller att byta dina golv själv. Hur du väljer att göra är helt upp till dig men båda har sina för- och nackdelar. 

Golv som vem som helst kan lägga 

Lamellparkett är en sorts golv som de flesta klarar av att lägga själva. Det kallas även för klickgolv och klickas helt enkelt fast på golvet vilket möjliggör för en väldigt simpel och smidig golvläggning. Det är dock väldigt viktigt att du är noga om du väljer att lägga ett lamellparkettgolv, eftersom det lätt kan bli snett och vint vind skarvar och vrår. Det kan nämligen vara lite svårt att få till alla vinklar och räkna ut materialet på rätt sätt, framförallt om du har svåra utrymmen att lägga golv på. Element och rör kan även vara lite kluriga att kringgå vid golvläggning av lamellparkett. Det finns dock väldigt bra information att ta del av på internet om du känner dig manad att försöka dig på jobbet. Det viktigaste är att du samlar på dig all information du behöver innan du sätter igång och att du avsätter gott om tid för golvläggningen. Om du har väldigt tajt om tid finns det en stor risk för att du inte hinner klart inom den avsedda tidsramen och därmed riskerar att slarva med golvläggningen. Nytt trägolv - Anlita golvläggare

Golvläggare behövs för att lägga massiva golv 

Om du vill lägga ett lite finare golv, som exempelvis ett massivt trägolv, rekommenderas det att ta hjälp av en professionell golvläggare. Dessa typer av golv kan nämligen vara lite svårare att lägga på egen hand och kan därmed kräva professionell hjälp. Att investera i ett massivt trägolv är en bra investering eftersom det är väldigt följsamma och stabila. De är dessutom otroligt trevliga att gå på och ger ett otroligt vackert intryck i ett rum. Du bör dock inte ge dig på att lägga golvet på egen hand då det kan vara svårare att lägga och dessutom är det otroligt viktigt att det blir rätt. Massiva trägolv har väldigt lång hållbarhet förutsatt att det sköts om korrekt. Därför är det en helt klar värd investering att ta in professionell hjälp av en golvläggare om du väljer att lägga denna golvtypen. På så sätt kan du vara säker på att du får ett kvalitativt resultat som möter dina förväntningar. 

När bör man anlita golvläggare?  Read More »

Dags att köpa båttrailer 

Är du en av de lyckliga som lyckats ta ett förarbevis för båt i vår och äntligen köpt den där båten du längtat så länge efter? Då är det dags att börja tänka på att köpa en lämplig båttrailer som kan dra upp din båt på land, nu när den ska upp från sjön. Det finns en hel del du måste tänka på, som pris och hur mycket båttrailern kan dra. Leta gärna på nätet och jämför priset och storlek mellan olika trailers innan du köper, det kan du tjäna många tusenlappar på. Det är av stor vikt att båttrailern du köper är anpassad till din båt, och att du kan justera rullar och vaggor för att båten ska sitta fast ordentligt på trailern under färden till den uppställningsplats den ska stå på under vintern. Många låter även båten stå kvar på trailern under vintern, då finns det vissa regler om hur båten ska placeras, och hur trailern ska pallas. 

 

Olika sorters trailers 

Det finns olika begrepp för en båttrailers, och det kan variera mellan olika återförsäljare och propellerteknik. En båtvagn är ofta synonymt med en enkel trailer som får köras i maximalt 30 kilometer i timmen. Ett båtsläp eller en båtkärra kan både gälla en enklare sorts båtvagn eller en båttrailer av större modell. En båttrailer är ofta en större modell, med den kan du köra längre sträckor på vägarna i högst 80 kilometer i timmen. Denna trailer ska vara registrerad och de regler som gäller är desamma som en vanlig släpkärra. 

 

Icke bromsad eller bromsad trailer 

Om du har en båttrailer utan bromsar kan du ändå få köra den i 80 kilometer i timmen, men då gäller det endast mindre båtar. Totalt med last får släpet inte väga mer än totalt 750 kilo. Väljer du en trailer som har bromsar, får du som endast ha B-körkort även köra, du ser lätt i bilens registreringsbevis hur mycket din bil får dra. 

 

Båttrailerns däck 

Självklart finns det regler för en båttrailers däck ska se ut, precis som det gör på andra släpkärror, det är en viktig sak att tänka på. Nu brukar en båt oftast inte transporteras på vinterhalvåret när vinterdäck krävs, men skulle du behöva transportera din båt under denna tid måste båttrailern ha dubbdäck precis som bilen. Har du odubbade däck på din bil, får du däremot använda friktionsdäck och dubbdäck på trailern. 

 

Hyra kontra köpa en båttrailer 

Om du inte vill eller har råd att köpa en båttrailer, kan du hyra en när du ska ta upp och sjösätta din båt. Ibland är det till och med billigare att hyra en båttrailer, även om du gör det under flera säsonger. Det finns alltid fördelare och nackdelar med att både hyra och köpa, och en av fördelarna med att hyra är att du inte behöver besikta trailern. En nackdel är att du vid varje tillfälle måste lasta av båten och förvara den på ett annat ställe än på båttrailern. 

 

Dags att köpa båttrailer  Read More »

Därför kan du behöva en autoklav

Autoklavering är en process där man steriliserar olika instrument. En autoklav används därför i en mängd olika branscher, men sjukvården är troligtvis det mest kända exemplet. Det är alltså en viktig enhet men de kommer i olika klasser och kan därför ha lite olika syften.

Om du funderar på att köpa en autoklav eller bara vill lära dig mer om hur den här typen av maskiner fungerar, kan du fortsätta läsa nedan. Vi går igenom hur en autoklav steriliserar och vad du ska tänka på beroende på vilken bransch du är i.

Så funkar autoklaven

En autoklav använder sig av höga temperaturer och tryck under tiden du använder autoklaven, så det är väldigt annorlunda från mer traditionella typer av sterilisering. Exakt hur hög temperatur som en autoklav arbetar med beror på enheten och dess syfte. Det vanligaste är däremot 134 grader under en viss tid, beroende på vad det är för material du ska sterilisera.

En autoklav är alltså en typ av tryckkokare som kan användas inom bland annat sjukvården. Den kan hantera en mängd olika material, allt från porösa saker till plast, metall, glas och textiler.

Det är däremot inte så att alla autoklaver kan användas för samma saker. En del autoklaver, exempelvis en N-klass, kan främst användas för att sterilisera saker som är oförpackade. Den tränger alltså inte igenom lika mycket som mer avancerade enheter.

En B-klass-autoklav kan däremot tränga igenom bättre och kan därför användas för att sterilisera saker som är förpackade. Den kan alltså sterilisera kablar, porösa material och annat.

Olika branscher har olika krav

Med skillnaderna som vi gått igenom så är det också lätt att förstå att en del autoklaver inte är lämpade för vissa branscher. En B-klass-autoklav kan till exempel med fördel användas inom industriverksamhet tack vare dess djupa genomträngningsförmåga som gör det möjligt att använda den för känsligare saker eller sådant som är förpackat.

En N-klass-autoklav har en mindre genomträngning men har fortfarande sina användningsområden. Det är inte ovanligt att man ser dessa hos skönhetssalonger eller vid olika typer av salonger, exempelvis för fotvård eller tatueringar.

Det är därför viktigt att du tänker på den här skillnaden innan du köper en autoklav till din verksamhet. Autoklavering är viktigt, men med fel enhet så kan du göra mer skada än nytta. Det kan samtidigt bli onödigt dyrt om du köper exempelvis en dyr B-klass-autoklav för saker som lika väl hade kunnat steriliseras med hjälp av en N-klass. Se över vilka krav som finns i din bransch och köp en modell baserat på det, då kan du försäkra dig om att du inte köper något onödigt dyrt.

Därför kan du behöva en autoklav Read More »

Olika tekniker för tandblekning

Ett bländande leende kan slå omkull de flesta. De flesta av oss vill ha ett sådant där vitt leende som bara utstrålar lycka och hälsa. Det vi inte tänker på är att det är otroligt vanligt att bleka tänderna och ifall någon har gnistrande vita tänder så är det antagligen inte för att hen har dragit jackpotten i det genetiska lotteriet utan för att hen tar hand om sina tänder. Det finns det många sätt att göra det på.

Tandläkare, strips eller lampa?

Det dyraste men kanske också det mest effektiva är att gå till en tandläkare för att bleka dina tänder. Det kan kosta allt ifrån 500 kronor upp till flera tusen beroende på hur ofta du behöver göra det och hur stort ingreppet är. Det blir dock garanterat bra då tandläkare är utbildade att ta hand om våra tänder och vet vad som är bäst just för dig. Ett annat sätt att bleka tänderna på är att använda strips med lite väteperoxid på. Det är strips som du sätter på tänderna och låter dem sitta kvar i några timmar. Då arbetar väteperoxiden och bryter ner det som missfärgar dina tänder. Det finns också plasmalampor som används för att bleka tänderna. Detta måste du dock göra hos en klinik och det kostar ganska mycket. 3-4000 kronor är inte ovanligt. Dessutom vittnar personer som har testat att det gör relativt ont. Resultatet blir dock bra och det kan det vara värt.

Att bleka hemma är lätt och billigt

Vill du bleka hemma är det ofta en bra idé. Det kan vara en bra idé att börja hemma och ifall du inte uppnår det önskade resultatet så kan du gå till en klinik. För den som vill testa hemma så finns det tandkräm som fungerar som en vanlig tandkräm men också som ett blekningsmedel från tandblekningbutiken.se. Det fungerar oftast bäst på lätt missfärgade tänder men är inte särskilt effektivt om missfärgningarna har gått långt och satt sig rejält på tänderna. Det finns också speciella pennor som du “duttar” på tänderna med för att måla bort det missfärgade partiet. Även denna teknik lämpar sig bäst för att ta bort lätt missfärgade partier och inte ifall hela tandraden är drabbad. De är dock perfekta ifall det bara är vissa delar av dina tänder som behöver åtgärdas.

Sammanfattningsvis kan vi säga att det är mer garanti för att det blir bra ju mer tid och pengar du lägger på att bleka dina tänder. Hemmablekning kan kännas som en billig och bra lösning. Det är inte alltid det fungerar men kan vara väl värt ett försök.

Olika tekniker för tandblekning Read More »

Tandblekning en växande trend

Allt fler bleker sina tänder och det blir enklare och därmed också billigare att göra det när konkurrensen blir allt större mellan företag. Det går att göra både hemma eller hos tandläkaren.

Tandblekning hemma

Vill du bleka hemma på ett enkelt och billigt sätt så är det definitivt bäst att göra det hemma. Priset för en bra tandblekningsprodukt brukar ligga på runt 500 kronor och resultat håller i ungefär ett år. De flesta företag är dock försiktiga med att säga hur lång tid det ska hålla för det beror på många faktorer, t.ex. vad du äter och om du använder tobak. Dina matvanor har viss inverkan på syran i munnen och kan skada tänderna, tobak likaså. Det är också viktigt att inte tro att tandblekning hemma på något sätt kompenserar för att borsta tänderna. Det är lika viktigt att borsta tänderna efter en tandblekning som innan du har gjort proceduren.

Tandskenor för bästa resultat

Om du väljer att bleka tänderna hemma så finns det fortfarande flera olika sätt att göra det. Ett sätt är att först involvera tandläkaren. Då får hen gjuta av dina tänder och skapa en plastskena gjord precis för dina tänder. I denna plastskena lägger du sedan en gel innan du ska sova och bleker tänderna under tid du sover. Det är det vanligaste sättet att tandbleka hemma, att först gå till tandläkaren. Det kan det vara värt även om det känns som ett projekt vid första tanken.

Om du inte vill gå till tandläkaren först så finns en uppsjö av olika företag som erbjuder tandblekning hemma. Tekniken är densamma. Du får hem en plastskena som ska användas några timmar under dagen eller över natten och du lägger gel i den, vilket har en blekande inverkan på tänderna. Fördelen med det är att du slipper gå till tandläkaren och det blir därmed billigare. Plastskenan kokar du först i vatten och sedan biter du till för att göra en avgjutning av just ditt tandbett. Nackdelen är att slutresultatet inte alltid blir lika bra som om du hade gjort det hos tandläkaren.

Prova först själv

Ett bra alternativ kan vara att beställa hem ett kit att bleka själv och testa under en tid för att se resultatet. Om det inte fungerar så kan det vara en god idé att involvera tandläkaren men då har du i alla fall försökt med det billigare sättet själv först. Det går inte att säga vilket sätt som är bäst just för dig utan det är bara att prova sig fram.

Tandblekning en växande trend Read More »

Badkar, inte badkar – eller en mix?

En av de frågor som behöver ställas inför en badrumsrenovering är om det ska finnas ett badkar eller en dusch i badrummet – eller en mix. Om badkar ska väljas eller inte beror självklart på behovet – både nu och i framtiden. Dessutom vilka alternativ som finns i bostaden.

Antal duschar är delvis avgörande

En normalstor villa eller bostadsrätt har i regel två badrum. Har bägge dessa badrum en dusch kanske ena badrummet får badkar vid kommande renovering. Är det större badrum kanske till och med både dusch och badkar får plats.

Samtidigt går det att kombinera badkar med dusch. Det kräver däremot att de som duschar kan klättra i och ur ett badkar. För personer som har svårigheter med detta är en duschkabin, eller liknande lösning, betydligt enklare.

Familjesituation är delvis avgörande

För småbarnsfamiljer är badkar generellt mycket uppskattat. De yngre barnen älskar att bada och det är enklare att duscha av dem i ett badkar än i en duschkabin. Finns det små barn i familjen, eller om familjen förväntas utökas vid badrumsrenovering Göteborg, kan badkar vara ett bra alternativ.

Väljs badkar som alternativ bör det däremot finnas en dusch monterad så att hela familjen kan använda duschen vid behov.

Alternativa badkar är delvis avgörande

Att genomföra en badrumsrenovering är generellt ganska dyrt. Ett fint badkar är även relativt dyrt. Hur kan familjer göra som vill bada – men inte vill genomföra en dyr badrumsrenovering Det finns alternativ för både stora och små genom så kallade badbaljor.

Badbaljor har länge förknippats enbart med bad för de allra minsta barnen. De kan sitta i baljan och plaska medan föräldrarna duschar bredvid. Men det finns även vikbara badbaljor för vuxna. De kan tas fram och ställas i duschhörnan, fyllas upp med vatten och bjuda på en trevlig badstund. Inte lika stor som ett komplett badkar men ändå så stor att en vuxen person får plats för att njuta av vattnets rogivande värme.

Krävs badrumsrenovering vid förändring?

Om ett badkar eller en duschkabin har installerats – krävs det då en badrumsrenovering om ändring önskas ske? Både ja och nej. Allt beror på var avloppet är beläget och hur planeringen har skett vid tidigare badrumsrenovering. I vissa fall kan avloppet behöva flyttas om exempelvis ett badkar tas bort och en mindre duschkabin istället ställs upp. Detta är något som hantverkare kan avgöra och därmed lägga in i offerten vid kommande renovering. Det kan, i vissa fall, även ställas högre krav på ytskikt beroende på vilken lösning som väljs.

Badkar, inte badkar – eller en mix? Read More »

Ta hjälp av en begravningsbyrå för framtidsfullmakt!

I följande text kan du läsa mer om vilka typer av tjänster som du kan få hjälp med hos en begravningsbyrå. Bland annat kan du få hjälp med allt ifrån att planera en begravningsceremoni, få juridisk hjälp, få hjälp med att hantera ett dödsbo och mycket annat.

Begravningsceremonin

Som du kanske redan listat ut eller känner till sedan tidigare så kan du få hjälp med att planera och genomföra en begravningsceremoni med stöd av en begravningsbyrå. Länge var det här begravningsbyråernas främsta tjänst och det är något som fortfarande lever kvar. Oavsett vilken typ av begravningsceremoni du vill arrangera kan begravningsbyrån hjälpa dig.

På begravningsbyrån kan du få stöd och råd i alla val du måste göra inför ceremonin. Du kan också få hjälp att anpassa ceremonin efter den avlidnes önskningar, om den avlidne hade några särskilda önskningar. Det kan handla om allt ifrån att få hjälp med att ordna en lokal, välja kista eller välja hur lokalen ska smyckas. På de flesta begravningsbyråer kan du också välja att ta hjälp av en ceremonivärd som är med under hela ceremonin. Det gör att du som anhörig inte behöver ha koll på eller styra allt som ska hända under ceremonin, utan det kan värden lösa åt dig.

Minnesstund och annonser

Hos en begravningsbyrå kan du också få hjälp med olika kringarrangemang som sker runt begravningsceremonin. Exempelvis kan du få stöd och hjälp med att arrangera en minnesstund för den avlidne, om det är något som du önskar. På samma sätt som vid en begravningsceremoni kan du med hjälp av begravningsbyrån få stöd från start till mål.

Du kan dessutom få hjälp med att sätta in en eller flera dödsannonser i olika tidningar. Du som anhörig bestämmer naturligtvis innehållet själv, men du kan få tips och råd från begravningsbyrån och de kan också hjälpa dig att komma i kontakt med olika tidningar.

Försäkringar och juridik

När någon dör uppstår det ofta olika former av juridiska aspekter som du som anhörig måste känna till. Det kan handla om allt ifrån att göra en bodelning, sälja ett dödsbo, få hjälp med det juridiska för casinon och eventuella tvister och mycket annat. Om du tar hjälp av en begravningsbyrå så kan de sköta alla juridiska aspekter också. De flesta begravningsbyråer har en juridisk expert på plats och har de inte det samarbetar de säkert med en advokatfirma eller liknande.

Du kan också få hjälp med att ta reda på vilka försäkringar den avlidne hade och vem som har rätt till de eventuella utbetalningarna. Det här är generellt en hel djungel av information och det är viktigt att allt blir rätt gjort. Därför är det bra att ta hjälp av en begravningsbyrå också i frågor som rör just juridik och försäkringar.

Ta hjälp av en begravningsbyrå för framtidsfullmakt! Read More »

Missnöjd med renoveringen av köket? – Så klagar du

Är du missnöjd med den köksrenovering som hantverkaren har utfört? Har de inte hållit avtalet eller inte följt gällande branschregler? Så här gör du för att klaga och gå vidare är ärendet.

Börja med slutbesiktning

Börja med att ta in en oberoende besiktningsman. Det är en person som objektivt tittar på den köksrenovering som utförts och dess slutresultat med badrumsrenovering stockholm. Detta både utifrån materialval och arbetssätt. Saker som du själv anser vara felaktiga kanske besiktningsmannen anser vara på rimlig nivå. I detta fall är det knappast värt att dra ärendet vidare. Anser besiktningsmannen att du har rätt kan däremot nästa steg tas.

Kontakta hantverkaren

Genom att ha ett besiktningsprotokoll blir det lättare att sätta press på det företag som utfört din köksrenovering. Men använd inte protokollet som ”hot” utan försök att hitta en trevlig väg framåt. Det brukar generellt vara bättre att hitta samarbete framåt istället för att komma i konflikt. Om hantverkaren inte vill åtgärda felen får kunden gå till nästa instans.

Kontakta Konsumentrådgivare

Konsumentrådgivare är personer anställda av kommunen som hjälper invånarna inom konsumentfrågor. De kan inte föra en diskussion med hantverkaren som utfört din köksrenovering men hjälpa till med att avgöra vilket nästa steg är i tvisten med hantverkaren.

ARN

Allmänna Reklamationsnämnden kan ta emot ärenden där tvisten gäller minst 2000 kr. Hit kan konsumenter vända sig när de är i konflikt med ett företag varpå ARN gör en utredning om vem som bör ha juridiskt rätt i frågan.

Genom att beskriva vad som hänt, samt skicka med protokollet från besiktningsmannen, kan ARN bilda sig en uppfattning om ärendet. De kommer även att kontakta företaget som utfört din köksrenovering för att ge dem möjlighet att yttra sig i frågan.

När ARN har ett beslut delges detta till parterna. Det betyder däremot inte att det är juridiskt bindande. De flesta företag väljer att följa de rekommendationer som ARN ger men vissa motsätter sig dessa krav. I detta fall kommer företaget att hamna på den ”Svarta Lista” som Råd & Rön årligen uppdaterar. Dessa företag har inte brutit mot lagen – men valt att inte följa råden från ARN.

Tingsrätten

Nästa instans är att gå till tingsrätten och kräva skadestånd. Innan detta sker bör du däremot avgöra hur mycket det skulle kosta att genomföra en kompletterande köksrenovering så att du uppnår önskvärt resultat. Ställ detta mot vad det kan kosta gällande tingsrättskostnad i det fall som målet förloras. Det är nämligen förlorande part i en sådan förhandling som står för bägges kostnader.

En bransch med många missnöjda?

Hantverkare är den bransch med flest missnöjda kunder per år. De toppar listorna, ofta tillsammans med bilförsäljare. Det betyder däremot inte att de är mindre kompetenta – utan kan ha andra orsaker.

I en intervju till en större dagstidning berättar en konsumentrådgivare att det kan handla om kundens förväntningar. Det är svårt att föreställa sig resultatet efter en köksrenovering och många kan därmed ha felaktiga förväntningar. Men eftersom förhållandevis många blir missnöjda är det extra viktigt att som kund ställa krav på skriftliga avtal, hantverksavtal och skriftliga intyg. Självklart ska även samtliga företag som anlitas för en köksrenovering vara auktoriserade.

Missnöjd med renoveringen av köket? – Så klagar du Read More »

Renovera hållbart

Vill du göra en så hållbar köksrenovering som möjligt? I sådana fall finns det en rad olika saker som är bra att ta hänsyn till. I den här texten kan du lära dig mer.

Gör mycket tidlöst

En viktig del i en hållbar köksrenovering är att renovera på ett sätt som håller över tid. Det gör att ditt arbete håller längre och att behovet av renoveringar i framtiden minskar – eller åtminstone inte kommer lika snart. Satsa på att använda dig av tidlösa material och färger. Utmaningen kan vara att göra det personligt, samtidigt som det är tidlöst. Ett förslag är att låta din personlighet skina i element som är enkla att byta ut – till exempel överdrag, lampskärmar och kuddar.

Kolla märkningen

En Svanenmärkt köksrenovering är snäll mot miljön, samtidigt som det är symbol på kvalitet. Innan en märkning sätts, utvärderas och analyseras bland annat innehållet (t.ex. material och kemikalier), hur framställan sker (vilka utsläpp och vilken energiförbrukning tillverkningen hos https://köksrenoveringstockholmslän.se för med sig), livslängd samt hur det kan tas om hand när det inte längre ska användas.

Svanen är känt för att ställa ganska hårda krav. De begär in dokumentation och låter oberoende laboratorier göra tester för att säkerställa att kriterierna för en märkning uppfylls. Med en Svanenmärkning ska du kunna känna dig trygg med att köket håller länge, att det är hållbart och att det innehåller minimalt med skadliga kemikalier.

Ta hand om det gamla efter din köksrenovering

En köksrenovering kan innebära många saker. Om din renovering innebär att du river det gamla köket bör det tas om hand på ett hållbart sätt. Det bästa alternativet är kanske att lägga upp det som kan säljas på köp- och säljsajter. De återanvänds och du får dessutom pengar för det. Är det saker som inte går att sälja kan du pröva att lägga upp det som “bortskänkes”. Om inte heller det är lämpligt bör materialen förpassas till en återvinningscentral. Innan du åker är det bra att kolla kommunens hemsida för att se vilka regler om återvinning som gäller där du bor.

Var även sparsam med grejerna. Finns det saker du kan ha kvar till nästa kök, eller behövs verkligen allting tas bort?

Vårda ditt nya kök

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att vårad ditt nya kök. En bra början är att läsa igenom alla relevanta skötselanvisningar. Här kan det finnas råd kring skötsel och underhåll som man annars kanske inte hade tänkt på. Det handlar även om att minska behovet av framtida jobb. Genom att vårda och underhålla väl får du inte bara ett mer hållbart kök, utan även mer valuta för pengarna.

Andra tips för en hållbar köksrenovering

Tipsen ovan är mer övergripande för en hållbar köksrenovering. Andra tips som kan vara bra att tänka på är:

 • Spara på vattnet genom att installera en snål blandare.
 • Välj ekovänliga vitvaror – det kan vara ganska stora skillnader mellan olika modeller.
 • Gör en plan direkt för hur sopsorteringen ska se ut. Se till att det finns plats med bra kärl som är lätta att komma åt redan från början.
 • Skaffa hållbara vanor efter din köksrenovering – miljövänligt diskmedel, till exempel.

Renovera hållbart Read More »

Inför badrumsrenoveringen i ditt hem

Att inreda ett badrum är ett stort projekt och det gäller att tänka till både en och två gånger innan man sätter igång det slutgiltiga projektet. Här nedan listar vi fem tips som du bör ta i beaktande när du skall inreda eller renovera ett badrum.

1. Behov och användning

Tänk igenom hur ditt badrum ska användas och vad som behövs för att det skall vara funktionellt och praktiskt för alla som vistas i det. Ska det vara dusch eller badkar? Vill du ha tvättmaskin och torktumlare eller är det viktigare med mycket förvaring?

2. Gör en ritning

Mät badrummet och rita upp en skiss där du kan testa olika layouter och möbleringar. Rita in möbler, dusch/badkar, toalett och förvaring för att få en idé om hur det slutgiltiga resultatet kommer att bli. Se också till att ha korrekta mått på hela rummet – detta kommer att vara till stor hjälp under hela renoveringsprocessen och alla val du kommer att ställas inför. Se till att alltid ha denna ritning nära tillhands när du besöker butiker och diskuterar med hantverkare.

3. Sätt en budget

Att ha en satt budget är väldigt viktigt då ett badrum är en stor och kostsam renovering där kostnaderna lätt kan skena iväg. Det finns otroliga valmöjligheter inom detta inredningsområde men det går att inreda med god kvalitet utan att det kostar skjortan. Det är dock viktigt att hålla koll på kostnaderna, och därför är en fast budget bra att ha.

4. Välj tidlösa material

Ett badrum ska användas under en lång tid. Därför är det viktigt att välja tidlösa material som du inte tröttnar på i första taget. Ett tips är att välja neutrala färger, diskreta mönster och enkla linjer i basdetaljerna. Vill man sätta en mer personlig prägel på badrummet gör man det istället med fördel genom att låta detaljer så som blandare, handtag och upphängningsdetaljer sticka ut. Om grunden är enkel går det sedan också väldigt lätt att förändra badrummets uttryck och stil med hjälp av olika inredningsdetaljer. Så enkla saker som handdukar och textilier i olika färger gör stor skillnad. Lös detaljer som tvålpumpar, duschdraperier, ljus och växter kan sedan användas för att skapa ett härligt och avkopplande badrum där du kan koppla av och hämta energi.

5. Tänk på vardagen

Det är lätt att låta sig förvirras av drömmar om lyxiga och badrum men det är också viktigt att ha den verkliga vardagsanvändningen med i tanken. Glöm framför allt inte bort städningen. Ett badrum används flitigt och blir lätt smutsigt. Det är därför väldigt viktigt att göra det så lättstädat och praktiskt inrett som det bara är möjligt.

Inför badrumsrenoveringen i ditt hem Read More »